Het Irlen® Syndroom


  kies uw achtergrondkleur

Wat is het Irlen Syndroom?

Het Irlen syndroom is een visueel perceptuele afwijking die vooral het lees- en schrijfgedrag beïnvloedt.
Het Irlen Syndroom is niet, in de gebruikelijke zin van het woord, een leerprobleem op zichzelf. Het is een complex geheel in een gegeven dat dikwijls samengaat met lees- en/of leermoeilijkheden. Het Irlen Syndroom komt voor in combinatie met dyslexie, dyscalculie, dysfasie, concentratiestoornissen (ADD) of hyperactiviteit (ADHD). Naast de behandeling van het Irlen Syndroom kan ook educatieve, psychologische en medische begeleiding nodig blijven.
Personen met het Irlen Syndroom kunnen ook klagen over lichamelijke ongemakken zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spanning in en om de ogen, pijnlijke en/of tranende ogen.
Deze ongemakken kunnen zich voordoen tijdens het lezen of studeren maar kunnen ook veroorzaakt worden door fel licht (zonlicht en fluorescerend licht).
Het Irlen Syndroom is niet op te sporen via het gebruikelijke visuele en medische onderzoek, of via pedagogische of psychologische proeven noch via door de school of CLB gebruikte standaard testen.

Hoe het Irlen Syndroom herkennen?

Het Irlen Syndroom kan men door observatie of door eigen ervaring afleiden uit het algemeen lees- en schrijfgedrag en uit het totale gedragspatroon.
Gelieve er rekening mee te houden dat de hiernavolgende opsomming geen beperking inhoudt.

 • Lezen bij gedimd licht
 • traag/aarzelend lezen
 • leesvaardigheid stagneert /gaat achteruit
 • ondermaats begrijpend lezen
 • niet lang kunnen lezen
 • golvend handschrift
 • slordige/onzorgvuldige rekenfouten
 • foutief overschrijven
 • algemene spanning en vermoeidheid
 • achtergrond is te fel
 • in slaap vallen tijdens het lezen
 • de tekst lijkt onduidelijk gedrukt
 • moeilijkheden om muziek te lezen
 • overslaan van woorden/lijnen
 • woorden verkeerd lezen
 • traag leestempo
 • niet graag lezen
 • moeilijk de zin kunnen volgen
 • ongelijke leespauzes
 • verkeerd plaatsen van getallen
 • hoofdpijn en misselijkheid
 • tranende ogen
 • spanning in en om de ogen
 • branderige en droge ogen
 • beter musiceren op het gehoor

Het Irlen Syndroom kan ook andere leerstoornissen en fysische ongemakken verergeren:

 • onhandig/ongecoördineerd gedrag
 • uiterst behoedzaam een auto besturen
 • zich moeilijk kunnen concentreren
 • zich moeilijk aanpassen aan de groep
 • moeilijk een werk kunnen beginnen
 • moeilijk zijn gedachten kunnen ordenen
 • gevoelig zijn voor geluid
 • een bal kunnen vangen
 • afstanden niet kunnen inschatten
 • niet stil kunnen zitten
 • zich minderwaardig voelen
 • eenzelvig zijn
 • steeds naar woorden moeten zoeken
 • gevoelig zijn aan reisziekte
 • faalangst
 • foutieve kleurwaarneming
 • het moeilijk hebben om zij gedachten klaar en duidelijk uit te drukken
 • zijn ideeën slechts aarzelend en onsamenhangend naar voor brengen
 • last ondervinden bij het werken op een computerscherm
 • de aandacht afleiden om bepaalde opdrachten niet te moeten voltooien
 • het herhaaldelijk vragen om steeds dezelfde uitleg

 

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen. Translated by Irlen Centre Belgium. All rights reserved

Top