School


  kies uw achtergrondkleur

Het Irlen® Syndroom in de klas opsporen

Leerkrachten kunnen aan de hand van volgende gedragspatronen en leesstrategieën de aanwezigheid van het Irlen syndroom vermoeden en na ruggespraak met de ouders de kinderen doorsturen voor verder onderzoek.

Typische leeshouding:

 • lezen bij gedimd licht
 • schaduw maken met het lichaam over de pagina
 • ogen afschermen
 • hoe langer men leest hoe lastiger het wordt
 • begrijpend lezen is ondermaats
 • niet lang kunnen lezen
 • woorden fout lezen
 • zijn plaats verliezen in de tekst
 • lezen vermijden
 • onrustig worden

Klachten bij het lezen:

 • gevoel van spanning in en om de ogen
 • pijnlijke en tranende ogen
 • hoofdpijn
 • in slaap vallen
 • letters vervormen, veranderen
 • de pagina is onaangenaam helder

Typische schrijfpatronen:

 • op en neer golvend handschrift
 • ongelijkmatige spaties
 • wisselende lettergrootte
 • foutief overschrijven

 

Typische oorzaken van rekenfouten:

 • slordigheid
 • moeite hebben om cijfers in de juiste kolom te plaatsen

Muziek:

 • moeite hebben met notenleer
 • liever en beter spelen op het gehoor

Ruimtelijke waarneming en grove motoriek:

 • onhandig/ongecoördineerd gedrag
 • moeite hebben om ballen op te vangen
 • moeilijk afstanden kunnen inschatten
 • onzeker fietsen

Pictures are copyrighted by Irlen Center NRW

 

 

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen. Translated by Irlen Centre Belgium. All rights reserved

Top