Het Irlen® Syndroom
Als elke pagina er zo uitziet...


...Zou je dan nog graag lezen?

De oplossing voor het Irlen syndroom: visuele stress, leesproblemen, leerproblemen, dyslexie, lichtgevoeligheid, ADHD, ADD, hoofdpijn, migraine en faalangst.

Copyright © 2006 Irlen Centre Belgium Malehoeklaan 60

8310 BRUGGE (Sint-Kruis)

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen. Translated by Irlen Centre Belgium. All rights reserved

Top